Tukiosasto

Tukiosaston tarkoituksena on palokunta-aatteen ja palokuntahengen ylläpitäminen ja perinteiden vaaliminen jälkipolville. Säkylän Vapaaehtoisen Palokunnan tukiosasto on perustettu vuonna 2006 ja sen jäsenistö koostuu tällä hetkellä 13 VPK:n veteraanista.

Osasto ottaa toimintaan mukaan henkilön, joka haluaa tulla tukemaan vapaaehtoista palokuntatyötä. Toiminnan johtavana periaatteena on kerhomaisuus. Siihen liittyy erilaisia virkistystilaisuuksia sekä VPK:ta tukevaa toimintaa.
Osasto taltioi VPK:n historiaa, kalustoa, varusteita ja kirjallista materiaalia. Osasto kokoontuu kerran kuukaudessa vaihtuvin aihein: viestiliikenne, alkusammutus, hälytysosaston huolto, retket jne.