Ensivaste

Ensivasteyksikön tarkoitus on tavoittaa hätätilapotilas mahdollisimman nopeasti ja aloittaa välittömät hoitotoimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi. Yksi tyypillisistä tehtävistä onkin elottoman potilaan elvytys. Ensivasteyksikkö kerää myös tietoa haastattelun ja tutkimusten avulla kohteeseen tulevalle ensihoitoyksikölle. Ensihoitoyksiköllä puolestaan tarkoitetaan kansankielellä ambulanssia.

Ensivaste hälytetään jos se tavoittaa potilaan nopeammin kuin ensihoitoyksikkö. Toisin sanoen tällöin ensihoitoyksikkö lähtee tehtävälle kauempaa. Ensivaste voidaan hälyttää myös lisäavuksi ensihoitoyksikön ollessa jo kohteessa.

Säkylän VPK:n ensivastetoiminta on käynnistynyt vuonna 2014. Siitä lähtien 13 ensivasteryhmän jäsentä on hoitanut 30-60 tehtävää vuodessa. Ryhmän jäsenet ovat saaneet ensivastekoulutuksen ja taitoja pidetään yllä harjoitusten avulla. Ryhmään kuuluu myös terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisia. 

Osa jäsenistä kuuluu myös hälytysosastoon, mutta se ei ole välttämätöntä. Voi olla halutessaan vain ensivasteryhmän jäsenenä. Jos haluaisit olla mukana ensivastetoiminnassa tai palokuntatoiminnassa, täytä yhteydenottolomake Liity mukaan-osiossa!