Hälytysosasto

Hälytysosasto vastaa palo- ja pelastustehtävien hoidosta Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa tehdyn palokuntasopimuksen mukaisesti.

Monipuoliset harjoitukset ovat osa toimintaamme. Jatkuvat ja säännölliset harjoitukset ovat perusta hälytysosastomme korkealle osaamisen tasolle. Monipuolinen ja tekninen kalusto vaatii käyttäjiltään monipuolisia taitoja, joita saamme siviilityömme lisäksi mm. palokuntamme omissa harjoituksissa. Hälytysosasto järjestää ja osallistuu myös yhteisharjoituksin alueen muiden palokuntien kanssa. Viikkoharjoitusten lisäksi miehistö kouluttautuu SPEK:n vapaaehtoisen pelastushenkilöstön koulutusjärjestelmän mukaisilla kursseilla. Muutamat kurssit ovatkin pakollisia käydä ennenkuin tiettyjä työtehtäviä saa suorittaa.

Hälytysosastoon kuuluu noin 40 jäsentä joista 27 on aktiivisia. Henkilöstön ikäjakauma on 18-67 vuotta. 
Harjoitukset pidetään tiistaisin n 49 kertaa vuodessa.

Hälytysosastoon ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Koulutus alkaa perehdyttämisellä, jonka jälkeen on suoritettava 60 tunnin sammutustyönkurssi ennen kuin voi osallistua hälytystoimintaan.
Toiminnasta ei makseta kenellekään palkkaa, mutta se ei myöskään maksa mitään.