80 vuotta - valmiina tositoimiin joka päiväSäkylän VPK:n puheenjohtaja Jarmo Perkolan esipuhe vuonna 2014 julkaistussa Säkylän VPK 1934–2014 -historiassa.

Säkylän VPK on kokenut 80 toimintavuoden aikana monia haasteita, mutta vaikeudet on voitettu sisukkaalla työllä ja kauaskantoisilla päätöksillä. Vuosien saatossa yhteiskunta ja sen myötä palo- ja pelastusorganisaatio ovat muuttuneet. Kasvava liikenne, lisääntyneet myrskyt ja monet kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavat tekijät vaativat pelastajilta entistä ammattimaisempaa otetta.

Säkylän ja sen lähialueen monialainen teollisuus- ja yritystoiminta sekä Porin prikaati luovat pelastustoiminnalle omat vaatimuksensa, mitkä on huomioitava hälytysosaston koulutuksessa ja kalustossa. Näihin haasteisiin on vastattu uusimalla sopimus palo- ja pelastustyöstä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa sekä tehostamalla niin hälytys- kuin nuoriso-osaston koulutusta ja rekrytointia.

Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana Satakunnan pelastuslaitos on luovuttanut Säkylän VPK:n käyttöön ajanmukaisen, alueen riskitasoa vastaavan kaluston. Aikaisemmin Säkylän VPK hankki kalustonsa lähes kokonaan talkootyöstä ja Eenokin Huvikeskuksen pyörittämisestä saaduilla tuloilla.

Koko 80-vuotisen historiansa aikana VPK ja Säkylän kunta ovat tehneet yhteistyötä. Yhteinen sävel palo- ja pelastustoimen ratkaisuille on aina löytynyt, kriittisissäkin tilanteissa. Vuonna 1979 valmistunut paloasema tarjoaa erinomaiset tilat kaluston säilytykseen ja huoltoon.

Lähivuosikymmenet ovat myös osoittaneet, miten tuloksellista yhteistyö on ollut Satakunnan pelastuslaitoksen, naapuripalokuntien ja kaikkien viranomais- sekä yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyöllä on monasti voitu estää laajempien vahinkojen syntyminen.

Säkylän VPK:n organisaatio ja vastuunjako on selväpiirteinen. Hälytysosasto kantaa VPK:n päällikön johdolla suurimman vastuun pelastustyöstä ja koulutuksesta, mutta aktiivisesti toimivat nais-, nuoriso- ja tukiosastot sekä huvitoimikunta tukevat VPK:n toimintaa kiitettävällä tavalla. VPK:n hallitus puolestaan puheenjohtajan johdolla huolehtii yhdistystoiminnan asioista ja luo edellytyksiä kaikkien osastojen toiminalle.

Nuorissa on tulevaisuus ja siksi olemme panostaneet nuoriso-osastossa koulutukseen. Yhteiset palokuntapäivät ja suurleirit ovat olleet nuorille yhtä juhlaa ja samalla kasvattaneet nuoria palokunta-aatteeseen, mutta toisaalta opettaneet heitä vastuullisiksi kansalaisiksi.

Säkylän VPK:n talous on hyvässä kunnossa, mikä luo hyvät edellytykset toiminnan jatkuvuudelle. Kaiken kaikkiaan kaikkiaan Säkylän VPK on valmiina tositoimiin joka päivä.

Palokuntatoiminta sopii kaiken ikäisille, miehille ja naisille. Se on antoisa harrastus, minkä parissa myös tiedot ja taidot karttuvat. Säkylän VPK 1934–2014 historiateos avaa Säkylän VPK:n monivivahteista 80-vuotista historiaa ja samalla tekee kunniaa menneiden sukupolvien arvokkaalle työlle ja kauaskantoisille päätöksille.

Säkylän VPK:n puolesta haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme, yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä tai järjestöjä, jotka ovat tukeneet toimintaamme 80 vuoden aikana. Erityiskiitoksen ansaitsevat kaikki Säkylän VPK:n jäsenet, jotka ovat omalla toiminnallaan mahdollistaneet tasokkaan palo- ja pelastustoimen ylläpidon sekä olleet kasvattamassa nuoria mukaan vapaaehtoiseen palokuntatoimintaan.

Jarmo Perkola
puheenjohtaja
Säkylän VPK


Kirja myynnissä Kelloliike Kankareella, Pyhäjärventie 1 ja
Säkylän kirjastossa..

Hinta: 20 euroa.
Myyntituloilla tuetaan VPK:n Nuoriso-osaston toimintaa.