HälytysosastoSäkylän VPK:n hälytysosasto vastaa palo- ja pelastustehtävien hoidosta Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa tehdyn palokuntasopimuksen mukaisesti.

Hälytysosastoon kuuluu noin 40 jäsentä joista 27 on aktiivisia. Henkilöstön ikäjakauma on 18-67 vuotta.

Monipuoliset harjoitukset ovat osa toimintaamme. Jatkuvat ja säännölliset harjoitukset ovat perusta hälytysosastomme korkealle osaamisen tasolle. Monipuolinen ja tekninen kalusto vaatii käyttäjiltään monipuolisia taitoja, joita saamme siviilityömme lisäksi mm. palokuntamme omissa harjoituksissa.

Hälytysosasto järjestää ja osallistuu myös yhteisharjoituksin alueen muiden palokuntien kanssa.

Viikkoharjoitusten lisäksi miehistö kouluttautuu SPEK:n vapaaehtoisen pelastushenkilöstön koulutusjärjestelmän mukaisilla kursseilla. Muutamat kurssit ovatkin pakollisia käydä ennenkuin tiettyjä työtehtäviä saa suorittaa. Katso lisää koulutuksen yleisesittely ja koulutuskaavio

Harjoitukset pidetään tiistaisin n 49 kertaa vuodessa.

Hälytysosastoon ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Koulutus alkaa perehdyttämisellä, jonka jälkeen on suoritettava 60 tunnin sammutustyönkurssi ennen kuin voi osallistua hälytystoimintaan.

Toiminnasta ei makseta kenellekään palkkaa, mutta se ei myöskään maksa mitään.


Hallinto

Palokunnan päällikkö
Jaakko Pakula
Palomiehentie 2, 27800 Säkylä
puh. 040 568 4714
info@sakylanvpk.fi

I-varapäällikkö
Juuso Perkola

II-varapäällikkö
Marko Karonen

Yksikönjohtajat:
Ari Hakanperä
Vesa Mäenpää
Jami Pakula
Jyri Hämäläinen


Hälytykset

2008  111

2009  84

2010  113

2011  110

2012  90

2013  111

2014  108

2015  78

2016  120

2017 130

2018 125


Kirja myynnissä Kelloliike Kankareella, Pyhäjärventie 1 ja
Säkylän kirjastossa..

Hinta: 20 euroa.
Myyntituloilla tuetaan VPK:n Nuoriso-osaston toimintaa.